Aruküla Tee 9, Tartu 60510

Hüdrosilinder

Terminoloogia

Terminoloogia

Hüdraulika – teadus vedelike tasakaalu ja liikumise seaduspärasustest, samuti nende seaduste rakendamise viisidest praktiliste ülesannete lahendamiseks.

Hüdrosüsteem – genereerivate, juhtivate ja täitvate seadmete, ühendavate elementide ja kontroll-mõõteriistade kogum, mida kasutatakse vedeliku kineetilise ja/või potentsiaalse energia muundamiseks mehaaniliseks energiaks, et tagada masina või rajatise, mille konstruktsiooni hüdrosüsteem kuulub, funktsioneerimine.

Hüdroajam – hüdrauliline süsteem, või ainult selle rakenduslik osa, mis muundab vedeliku kineetilise ja/või potentsiaalse energia masina või ehitise liikuva sõlme mehaaniliseks energiaks.

Hüdroagregaat – hüdrosüsteemi komplektne genereeriv blokk, mis sisaldab kohustuslikult hüdropaaki, üht või mitut pumpa, hüdroaparatuuri komplekti, filtreid, elektriseadmestikku ja hüdromontaaži elemente.

Hüdrojõujaam – hüdrosüsteemi genereeriv blokk, mis sisaldab kohustuslikult hüdraulilist paaki, reeglina ühte pumpa ja võrreldes hüdroagregaadiga väiksemat hüdroaparatuuri komplekti, filtreid, elektriseadmestikku ja hüdromontaaži elemente.

Pumbaseade – hüdrosüsteemi genereeriv blokk ilma hüdraulilise paagita, ühe ajamimootoriga ja minimaalse hüdroaparatuuri komplektiga, filtrite ja hüdromontaaži elementidega. Pumbaseade võib kuuluda hüdroagregaadi või hüdrojõujaama koosseisu.

Hüdromootor – hüdrosüsteemi täitevelement, mis muundab vedeliku kineetilise ja/või potentsiaalse energia masina või ehitise liikuva sõlme mehaaniliseks energiaks. Eristatakse järgmisi hüdromootorite liike:

– Kulgliikumise hüdromootor – hüdrosilinder,

– Pöördliikumise hüdromootor – hüdromootor,

– Mittetäieliku pöördliikumisega hüdromootor – hüdrokvadrant.

Hüdrauliline pump – hüdrosüsteemi genereeriv element, mis muudab välise käituri mehaanilise energia vedeliku kineetiliseks ja/või potentsiaalseks energiaks.

Hüdroaparatuur – hüdrosüsteemi elementide kogum, mis võimaldab reguleerida, piirata ja kontrollida hüdrosüsteemis kasutatava töövedeliku füüsilisi parameetreid, mis on vajalikud selle normaalseks funktsioneerimiseks (rõhk, kulu suurus, kiirus ja voolu suund, temperatuur, tase, puhtuse aste).

Hüdroakumulaator – hüdrosüsteemi element selleks, et akumuleerida ja järgnevalt genereerida töövedeliku potentsiaalset energiat ja mahtu.

Hüdrauliline press – masin, mis on ette nähtud erinevate materjalide ja detailide kokkusurumiseks ja/või deformeerimiseks, mille põhiline liikumine toimub hüdroajami abil.

Hüdromontaaž – ühendatavate hüdrauliliste liinide ja detailide kogum, mis on ette nähtud töövedeliku etteandmiseks hüdrosüsteemi kõikidele elementidele.

Hüdrauliline armatuur – detailide ja sõlmede kogum, mis on ette nähtud hüdrauliliste liinide (torude ja voolikute) ühendamiseks hüdrosüsteemi elementide ja blokkidega.